Resultat previst. Quina desgràcia.

Pel mes de novembre, quan es va resoldre la concessió del bar-cantina de l'IES Enric Valor de Pego ja vaig deixar constància en un post titulat Carta oberta a l'Administració... del malestar que això produïa en la comunitat educativa del centre i dels dubtes que teníem que aquella solució fóra la correcta.
Tal com hi dèiem potser la solució era la millor per a l'Administracio peró no per a la comunitat educativa.
L'empresa, a la qual la Conselleria havia concedit més de 20 bars de centres, era una empresa dedicada a la construcció i al sector immobiliari i pensava que això era com xuplar-se un ou, que faria diners a cabassos i, potser, resoldria tots els problemes que tenia amb la crisi del sector immobiliari.
Han bastant cinc setmanes de funcionament de la cantina de Pego amb la nova empresa perquè renuncie a seguir explotant-la aŀlegant no sabem ben bé què.
I ara? No passa res? La Conselleria ha deixat a l'atur una persona que coneixia bé el negoci i, per tant, havia fet una proposta raonable de preus i de fiança per optar a la concessió. Una persona que tenia el suport de tota la comunitat educativa del centre, una persona que havia estat recomanada en uns escrits per la direcció i pel consell escolar per la seua implicació en la vida escolar, escrits que no van ser tinguts en compte per la Conselleria.
Seguim preguntant, no passa res? No hi cap responsabilitat que assumir per part de ningú?
Que tinga clar l'Administració que seguirem el tema de molt a prop i, si cal, denunciarem qualsevol irregularitat que puga cometre.