Dos mesos llançats al fem i molt patiment

El resultat, finalment, ha estat el previst. Ara se'n tornarà a fer càrrec del bar-cantina de l'IES Enric Valor Víctor Pons que havia estat dirigint-lo durant els darrers cinc anys i que, de manera poc clara i gens transparent, va estar substituït.
Pel mes de novembre vaig deixar constància en aquest post del bloc del malestar que havia produït en la comunitat educativa del centre la decisió de la Conselleria respecte a la concessió del bar.
La Conselleria, torne a repetir, de forma poc transparent va tirar pel dret i, sense fer cas de cap informe i recomanació de la direcció i del Consell Escolar de l'Institut, va optar per, tal com deia en la resolució, "l'oferta més convenient per a l'administració" que resultava ser una empresa del sector immobiliari, sense cap experiència en el sector de bars de centres educatius i a la qual se li van concedir, de cop, un bon grapat de centres.
Quedava clar des del,principi que allò més convenient per a l'administració no era el que interessava a la comunitat educativa perquè ha passat el que es preveia, aquesta empresa ha renunciat al bar de Pego i al de molts altres centres perquè no diu que no li surten els comptes o qui sap què.
Ara, finalment, però després de un poc mès de dos mesos, ha hagut de tornar a fer-se càrrec del bar la persona que el regentava fins el curs actual i a qui havia recomanat el centre.
Però a qui li importa que aquest persona haja hagut de passar més de dos mesos a l'atur, haja hagut de muntar i desmuntar el bar per a tornar a muntar-lo ara de nou?
Qui se'n farà responsable de tots aquest despropòsits?
Per què no fan cas d'una vegada els polítics a la gent que està sobre el terreny cada dia i coneix millor les necessitats dels centres?
Hi havia amagada, darrere d'aquesta qüestió, algun intent d'afavorir empreses privades concretes per alguna raó que no coneixem?
Com es pot veure, una gran quantitat de preguntes que esperen respostes.

Resultat previst. Quina desgràcia.

Pel mes de novembre, quan es va resoldre la concessió del bar-cantina de l'IES Enric Valor de Pego ja vaig deixar constància en un post titulat Carta oberta a l'Administració... del malestar que això produïa en la comunitat educativa del centre i dels dubtes que teníem que aquella solució fóra la correcta.
Tal com hi dèiem potser la solució era la millor per a l'Administracio peró no per a la comunitat educativa.
L'empresa, a la qual la Conselleria havia concedit més de 20 bars de centres, era una empresa dedicada a la construcció i al sector immobiliari i pensava que això era com xuplar-se un ou, que faria diners a cabassos i, potser, resoldria tots els problemes que tenia amb la crisi del sector immobiliari.
Han bastant cinc setmanes de funcionament de la cantina de Pego amb la nova empresa perquè renuncie a seguir explotant-la aŀlegant no sabem ben bé què.
I ara? No passa res? La Conselleria ha deixat a l'atur una persona que coneixia bé el negoci i, per tant, havia fet una proposta raonable de preus i de fiança per optar a la concessió. Una persona que tenia el suport de tota la comunitat educativa del centre, una persona que havia estat recomanada en uns escrits per la direcció i pel consell escolar per la seua implicació en la vida escolar, escrits que no van ser tinguts en compte per la Conselleria.
Seguim preguntant, no passa res? No hi cap responsabilitat que assumir per part de ningú?
Que tinga clar l'Administració que seguirem el tema de molt a prop i, si cal, denunciarem qualsevol irregularitat que puga cometre.